Stopzetting VVGC

Beste VVGC-lid & sympathisant,

Als VVGC-bestuur blijven we erin geloven dat er nood is aan een kader om het beroep van gezondheidscoach een plek te geven in het gezondheidslandschap. Meer en meer mensen maken de shift naar preventie en de nood aan begeleiding door mensen met kennis van zaken zal alleen maar toenemen.

We stellen helaas vast dat het ons vandaag ontbreekt aan mankracht, tijd en middelen om onze missie als beroepsvereniging te volbrengen.

We hoopten het evenwicht te vinden tussen een democratisch lidgeld en voldoende werkingsmiddelen. Het blijkt moeilijk voor een kleine beroepsvereniging om de geschikte overheden, partners en stakeholders rond de tafel te krijgen. We zijn er niet in geslaagd onze community naar wens uit te bouwen en onze leden te voorzien van een kwaliteitslabel voor erkende gezondheidscoaches.

Met spijt in ons hart hebben wij unaniem besloten om de vereniging stop te zetten en de boeken neer te leggen.

We willen toch oprecht alle leden, partners en sponsors bedanken die ons in het verhaal gesteund en gevolgd hebben.

Met gezonde groeten,
Het VVGC bestuur